26 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI GRECKIEJ
Zgorzelec 2024

75 Rocznica przyjazdu drugiej emigracji greków

do Europa miasta Zgorzelec Görlitz.
 
 
Festiwal2024.jpeg(162kB)
 
 
ZAPROSZENIE
dla polskich artystów ‐ wokalistów do udziału w konkursie o
GRAND PRIX
26 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej
Zgorzelec 2024.

REGULAMIN FESTIWALU.
WARUNKI ORGANIZACYJNO ARTYSTYCZNE
DLA BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
O GRAND PRIX
26 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI GRECKIEJ
ZGORZELEC 2024.

1. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się każdego roku.
 
2. Przewidywana ilość wykonawców (solistów, duetów, zespołów) dopuszczonych do udziału w konkursie po wcześniejszej kwalifikacji , do 10 uczestników.
 
3. Jedna prezentacja obejmuje wykonanie dwóch piosenek: jednej piosenki greckiego wykonawcy zaśpiewanej przez uczestnika w języku greckim oraz drugiej piosenki z repertuaru polskiego wykonawcy zaśpiewanej przez uczestnika w języku polskim.
 
4. Do konkursu zakwalifikowani zostaną soliści, duety i zespoły z wyłączeniem wykonawców greckich.
 
5. Wykonawców obowiązuje własny akompaniament np: zespół muzyczny, gitara, buzuki, fortepian, sekcja, itp.). Dopuszcza się użycie półplaybacku. Nie dopuszcza się pełnego playbacku. Organizator zapewni każdemu wykonawcy trzyosobowy chór festiwalowy.
 
6. Kryterium oceny konkursowej jest:
1) zaśpiewanie piosenki greckiej z poprawnym tekstem
2) dobre warunki wokalne i dykcja
3) dobry akompaniament,
4) mile widziani wykonawcy prezentujący się w kostiumach estradowych,
5) dodatkowe walory to ruch sceniczny
 
7. Prezentacje oceniane będą przez polsko-greckie Jury, w którym zasiadają między innymi greccy artyści.
 
8. Werdykt Jury znany będzie w dniu konkursowym i będzie ogłoszony w trakcie festiwalu. Wszyscy wykonawcy biorący udział w konkursie są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie finałowym podczas rozdania nagród. Wykonawcy którzy otrzymają trzy pierwsze miejsca zobowiązani są być na scenie i wziąć udział w finale koncertu, podczas wręczania nagród i zaśpiewania ponownie nagrodzonych piosenek.
 
9. Organizatorzy festiwalu zapewniają wykonawcom niezbędne noclegi oraz wyżywienie. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie chyba że organizator zadecyduje inaczej.
 
10. Wykonawcy powinni przybyć do Zgorzelca najpóźniej w dniu 21.07.2024 r niedziela w godzinach do 10:00. W niedzielę 21 lipca 2024 roku rozpocznie się próba od godziny 10:00 w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu.
 
11. Koncert konkursowy odbędzie się w niedzielę, 21 lipca 2024 roku w godzinach popołudniowych w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu. 12. Koncert galowy odbędzie się 21 lipca 2024 w godzinach wieczornych w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu.

13. Nocleg obejmuje jedną dobę z niedzieli na poniedziałek. W niektórych przypadkach nocleg będzie zagwarantowany również z soboty na niedzielę. Zagwarantowane będzie dla wykonawców wyżywienie.
 
14. Wykonawcy, którzy otrzymają trzy pierwsze nagrody, podpiszą oświadczenie, iż wezmą udział w koncercie kolejnego festiwalu w charakterze laureatów. Zostaną im zwrócone koszty podróży. Zapewnione im będzie zakwaterowanie i wyżywienie.
 
15. Wykonawca biorący udział w festiwalu zezwala organizatorowi rejestracji podczas koncertu dźwięku i obrazu. Ponadto zezwala przenieść na organizatora wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania wyżej określonym dziełem w zakresie:
1) zwielokrotniania techniką cyfrowego zapisu na dyskach twardych, dyskach CD, dyskietkach i innych cyfrowych nośnikach informacji,
2) zwielokrotniania w postaci wydruku,
3) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera,
4) publicznego wykonywania albo publicznego odtwarzania, w tym w sieciach informatycznych,
5) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, lub przez nadawanie kablowe.
6) retransmisji,
7) najmu i dzierżawy,
8) wprowadzenia do obrotu,
9) dokonywania tłumaczeń i ich wykorzystywania w zakresie określonym w pkt. 15 (1-9)
 
16. Regulamin wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem oznacza, iż wykonawca zna i przyjmuje warunki niniejszego regulaminu 26 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej Zgorzelec 2024.
 
17. Organizatorzy festiwalu przewidują następujące nagrody Burmistrza Miasta Zgorzelec:
1) GRAND PRIX: 5000* zł
2) II miejsce 3000* zł
3) III 2000* zł *(od powyższych kwot zostanie potrącony podatek):
 
18. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału i wielkości wszystkich nagród wyróżnień. Przewidywane wyróżnienia:
1) Nagroda publiczności.
2) Nagrody rzeczowe.
3) Koncerty z Greckim Zespołem ORFEUSZ
 
19. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o nadesłanie lub osobiste dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2024 r. Zgłaszanie udziału, jednak powinno być zrobione co najmniej telefonicznie z podaniem tytułu zarezerwowanych piosenek.
1) zgłoszenia
2) oświadczenia
3) nagrania DEMO na którym powinny znajdować się piosenki, które będą prezentowane w trakcie festiwalu. Organizator służy pomocą w doborze repertuaru, przesłaniu fonetycznego zapisu tekstów i konsultacji.
4) dodatkowych materiałów: zdjęcia, historia zespołu i wykonawcy itd. 20. Organizator na podstawie przekazanych materiałów podejmie decyzje warunkującą udział w eliminacjach i dopuszczeniu do udziału w festiwalu do 15 lipca 2024 roku.
 
Biuro festiwalu:
Agencja Artystyczna ORFEUSZ s.c
ul. Chopina 33 59-900 Zgorzelec
 
Dyrektor Festiwalu
Nikos Rusketos
tel. kom. +48 602 38 77 52, tel. +48 75 77 56 866
orfeusz33@poczta.onet.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Festiwal2023_plakat.jpg(361kB)

 
 
Patronat honorowy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ANDRZEJ DUDA
 
prezydentpl_na_niebieskim.jpg(32kB)

 
Współorganizatorzy
 
FPG-wspolorganizatorzy.png(36kB)
 
 
 
Sponsor
  logoPGE.jpg(200kB)
REGULAMIN FESTIWALU

WARUNKI ORGANIZACYJNO ARTYSTYCZNE
DLA BIORĄCYCH UDZIAŁ
W KONKURSIE O GRAND PRIX
XXV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI GRECKIEJ
ZGORZELEC 2023

zmiana regulaminu festiwalu na 2023 rok

 

1.Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się każdego roku.

2.Przewidywana ilość wykonawców (solistów, duetów, zespołów) dopuszczonych do udziału w konkursie po wcześniejszej kwalifikacji do 10 uczestników.

3.Jedna prezentacja obejmuje wykonanie dwóch piosenek: jednej piosenki greckiego wykonawcy  zaśpiewanej przez uczestnika w języku greckim oraz  drugiej  piosenki z repertuaru polskiego artysty  zaśpiewanej  w  języku polskim. 

4.Do konkursu zakwalifikowani będą soliści, duety i zespoły z wyłączeniem wykonawców greckich.

5. Wykonawców obowiązuje własny akompaniament np.(zespół muzyczny, gitara, buzuki, fortepian, itp.). Dopuszcza się użycie półplaybacku.  Nie dopuszcza się pełnego playbacku. Organizator może zapewnić każdemu wykonawcy trzyosobowy chór festiwalowy.

6.      Kryterium oceny konkursowej jest:
   1) zaśpiewanie piosenek z poprawnym tekstem
    2) dobre warunki wokalne i dykcja
    3) dobry akompaniament,
    4) mile widziani wykonawcy prezentujący się w kostiumach estradowych,
    5) dodatkowe walory to ruch sceniczny

7. Prezentacje oceniane będą przez polsko-greckie Jury, w którym zasiadają między innymi greccy artyści.

8. Werdykt Jury znany będzie w dniu konkursowym i będzie ogłoszony w trakcie Festiwalu Wszyscy wykonawcy  biorący udział w konkursie  są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie finałowym podczas  rozdania nagród. Wykonawcy, którzy otrzymają trzy pierwsze miejsca   zobowiązani są być na scenie i wziąć udział w finale koncertu, podczas  wręczania nagród i zaśpiewania ponownie nagrodzonych  piosenek.

9. Organizatorzy festiwalu zapewniają wykonawcom niezbędne noclegi oraz
wyżywienie. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

10.  Wykonawcy powinni przybyć, do Zgorzelca najpóźniej w dniu  16 07.2023 r.  w godzinach 10:00 – W niedzielę 16 lipca 2023 roku rozpocznie się próba o godzinie 10:00  w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu.

11.  Koncert konkursowy odbędzie się w niedzielę, 16 lipca 2023 roku w godzinach popołudniowych w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu.

12.  Koncert galowy odbędzie się 16 lipca 2023 w godzinach wieczornych w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu.

13.  Nocleg obejmuje jedną dobę z niedzieli na poniedziałek. W niektórych przypadkach nocleg będzie zagwarantowany również z soboty na niedzielę.

14.  Wykonawcy, którzy otrzymają trzy pierwsze nagrody, podpiszą oświadczenie, iż wezmą udział w koncercie kolejnego festiwalu w charakterze laureatów. Zostaną im zwrócone koszty podróży. Zapewnione im będzie zakwaterowanie i wyżywienie.

15.  Wykonawca biorący udział w festiwalu zezwala organizatorowi rejestracji podczas koncertu dźwięku i obrazu. Ponadto zezwala przenieść na organizatora wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania wyżej określonym dziełem w zakresie:
1) zwielokrotniania techniką cyfrowego zapisu na dyskach twardych, dyskach CD, dyskietkach i innych cyfrowych nośnikach informacji,
2) zwielokrotniania w postaci wydruku,
3) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera,
4) publicznego wykonywania albo publicznego odtwarzania, w tym w sieciach  informatycznych,
5)  nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity,
lub przez nadawanie kablowe.
6) retransmisji,
7)  najmu i dzierżawy, wprowadzenia do obrotu,
9) dokonywania tłumaczeń i ich wykorzystywania w zakresie określonym w pkt.15 (1-9)

16.  Regulamin wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem oznacza iż wykonawca zna i
przyjmuje warunki niniejszego regulaminu XXV Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Greckiej Zgorzelec 2023.

17.  Organizatorzy festiwalu przewidują następujące nagrody Burmistrza Miasta Zgorzelec:
     1) GRAND PRIX: 5000* zł
     2) II miejsce 3000* zł
     3)  III 2000* zł
*(od powyższych kwot zostanie potrącony podatek):

18.Jury zastrzega sobie prawo innego podziału i wielkości wszystkich nagród  wyróżnień. Przewidywane wyróżnienia:
1)  Nagroda publiczności.
2)  Nagrody rzeczowe.
3)  Koncerty z Greckim Zespołem ORFEUSZ

19.  W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o nadesłanie lub osobiste dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2023 r. Zgłaszanie udziału, jednak powinno być zrobione co najmniej telefonicznie z podaniem tytułu zarezerwowanej piosenki.
1)  zgłoszenia
2)  oświadczenia
3) nagrania DEMO na którym powinny znajdować się piosenki, które będą  
prezentowana w trakcie festiwalu. Organizator służy pomocą w doborze repertuaru, przesłaniu fonetycznego zapisu tekstów i konsultacji.
4)  dodatkowych materiałów: zdjęcia, historia zespołu i wykonawcy itd.


20.  Organizator na podstawie przekazanych materiałów podejmie decyzje warunkującą udział w eliminacjach i dopuszczeniu do udziału w festiwalu do 5 lipca 2023 roku.


Biuro festiwalu:

Agencja Artystyczna ORFEUSZ s.c.

ul. Chopina 33

59-900 Zgorzelec
Dyrektor Festiwalu
Nikos Rusketos
tel. kom. +48 602 38 77 52
tel. +48 75 77 56 866
fax. +48 75 77 19 899

orfeusz33@poczta.onet.pl